ברזלי גובה פינתים והארכה ועמודי רוחב לסוכה

  • 45.00 ₪


ברזל בלבד נמכר ביחידה לפי האורך הרצוי 

קיים של חברת הדרים ושל חברת נחלים החיבורים זהים

ההבדלים הם בצבע ובמשקל